เปิดรับสมัคร โควตาพิเศษบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน

เปิดรับสมัคร โควตาพิเศษบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน


UploadImage

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเป็นบุตรเกษตรกร เข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ใน

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปี 2557 

ระยะเวลารับสมัคร 20 ก.พ. - 28 มี.ค. 2557

  ช่องทางการสมัคร 
- สมัครทางไปรษณีย์
- สมัครด้วยตนเอง
- สมัครออนไลน์ที่ 
http://www.agri.kps.ku.ac.th/education/quota-2557 

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

Comments