ทปอ.ปรับปฎิทินแอดมิสชั่นส์กลาง รับสมัคร 15-22 มิ.ย.นี้

 ทปอ.ปรับกำหนดการแอดมิสช

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยปรับปฏิทินแอดมิสชั่นส์ หลังสถานการณ์การเมืองทำให้ สทศ.เลื่อนสอบ GAT-PAT โดยให้เลื่อนเวลาการจำหน่ายระเบียบการสมัครไปอีก 1 สัปดาห์เป็นวันที่ 12-22 มิถุนายน รับสมัคร 15-22 มิ.ย.นี้ ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค.
 
ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (แอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม) เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการใหม่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิสชั่นส์) และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากกรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลื่อนการสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (GAT-PAT) เนื่องด้วยสถานการณ์การเมือง

ทปอ.จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงกำหนดการแอดมิสชั่นส์ใหม่ โดยให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮ้าส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 พฤษภาคม และให้นักเรียนยืนยันสิทธิของตนภายในวันที่ 5-9 มิถุนายน 2557
 
แอดมิสชั่นส์กลาง ให้เลื่อนเวลาการจำหน่ายระเบียบการสมัครไปอีก 1 สัปดาห์เป็นวันที่ 12-22 มิถุนายน และรับสมัครตั้งแต่ 15-22 มิถุนายน ชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน ก่อนจะประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 1 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดเดิมกระทั่งประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคมตามเดิมเช่นกัน
 
ทั้งนี้ กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 เลื่อนจากวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 มาเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 จะประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน ส่วนการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 เลื่อนวันสมัครจากในเดือนมกราคมมาเป็น 12-23 มีนาคม และสอบในวันที่ 26-29 เมษายน ก่อนจะประกาศผลในวันที่ 29 พฤษภาคม
ด้านศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มม.ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าการปรับปรุงปฏิทินการคัดเลือกครั้งนี้ใช้แค่ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น และการปรับดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบเพราะเป็นการปรับเลื่อนลงจากระยะเวลาเดิมประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน คือจะเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Comments