โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2557

UploadImage
รับตรง
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจําปีการศึกษา 2557รับจำนวน 145 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้กำลังศึกษาใน ชั้น ม.6 เท่านั้น
- GPAX 2.50 ขึ้นไป
- รายระเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละสาขากำหนด(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=385

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments