รับตรง พิเศษ คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 2557

UploadImage

รับตรง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557สาขา/จำนวนที่เปิดรับ
- สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 30 คน


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คํานวณ
- GPAX 2.50 ขึ้นไป

กำหนดการ
รับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 8 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พฤษภาคม 2557


ที่มา : http://www.asat.su.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments