เลื่อนยื่นยันสิทธิ์ รับตรง Clearing house

UploadImage


นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือกผ่านทาง Website : www.cuas.or.th

*** ระเบียบการเดิม 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน เป็น 5-9 มิถุนายน 2557
 
ปล.ขณะนี้เว็บไซต์หลัก http://www.cuas.or.th/quota/index.htmlยังไม่แก้ไขระเบียบการ แต่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ปรับปฎิทินแล้ว เช่น ม.มหิดล และ เกษตรศาสตร์
 


ขอบคุณ Unigang

Comments