รับสมัครสอบ O-net ม.6 กรณีเหตุสุดวิสัย

รับสมัครสอบ O-net ม.6 กรณีเหตุสุดวิสัย

UploadImage


สทศ. ประกาศจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์แบบ EMS ตั้งแต่วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2557

UploadImage***ดาวน์โหลดประกาศได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

เอกสารประกอบข่าว

Comments