รับตรง โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2557

UploadImage

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 89 คน
คุณสมบัติ
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป (ตามแต่ละสาขากำหนดรายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- คุณสมบัติพิเศษด้านกีฬา (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage


 ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments