Update!!! 3 โครงการ รับตรง มอ. 2557

UploadImage


Update!!! 3 โครงการ
รับตรง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 25571.โครงการ "โควต้า ม.อ. ตรัง" รอบที่ 2

รับจำนน 200 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวน สายสามัญ ทั่วประเทศ
- GPA 2.50-3.00 ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
กำหนดการ
UploadImage
    
2.โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" รอบที่ 2  

รับจำนวน 15 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ
UploadImage


3.โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ"

รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวน หรือเทียบเท่า
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.50
กำหนดการ

UploadImage


ที่มา :  http://www.entrance.psu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments