เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รับตรง57 มธ. 4 โครงการ

UploadImage

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือก
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

    
1.โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
กำหนดการใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 20 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 5-9 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 19 มิ.ย. 2557

2.โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
กำหนดการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 7 ก.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 7-9 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 10 ก.ค. 2557

3.โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
กำหนดการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 20 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 5-9 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 19 มิ.ย. 2557

4.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
กำหนดการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก 20 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 5-9 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 19 มิ.ย. 2557


ที่มา : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64
 
สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments