รับตรง โครงการพิเศษ เภสัช ม.ขอนแก่น 2557 (กลุ่มที่ 2,3)

UploadImage

โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
(กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3)


UploadImage

ที่มา : http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=8754
 
สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments