โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ. 2557

UploadImage

โควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก ล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน
- GPAX วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,ศิลป์-คำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน GAT,PAT1

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/16183

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments