ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา!!!

ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา!!!


UploadImage

 

Eduzones และ ENN ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา น้องๆ สามารถเข้าไปดูผลคะแนนได้ที่ลิงค์ค่ะ
 

>>http://202.29.102.142/ndirweb/default.aspx

 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 18:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© 2011-2013 niets.or.th. All right reserved.


 

Comments