ทำใบรายงานผลการทดสอบผ่าน E-Score เพื่อยื่นรับตรง

ทำใบรายงานผลการทดสอบผ่าน E-Score เพื่อยื่นรับตรง

UploadImage


 น้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่าสามารถใช้โปรแกรม E-SCORE / AMS ซึ่งเป็นระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ E-SCORE วิชาสามัญ 7 วิชา O-NET  ม.6 และ GAT/PAT เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการยื่นสอบตรงหรือเข้ามหาวิทยาลัย  หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น


หน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ค่ะ

UploadImage

 
น้องๆ สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ
http://escore.niets.or.th/escr/

 

กรณีลืมรหัสผ่าน สอบถามได้ที่
Counter service (7-eleven) หรือผ่านระบบ SMS หรือสอบถามจากหน้าระบบ GAT/PAT หรือสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ เบอร์ 02-217-3800


Comments