สทศ. ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ 7 วิชาสามัญ 2557

UploadImage
สทศ. ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ
ในการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2557


        สามารถรับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน โดยต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้เข้าสอบ พร้อมยื่นสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียนรับบริการดูกระดาษคำตอบกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 จนถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ที่ทำการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/570/1
 
สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments