รับตรงพิเศษ ผู้มีความสามารถทางกีฬา ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 2557

UploadImage

โครงการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
(โดยวิธีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนนที่เปิดรับ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 23 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 3 คน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน
คณะประมง 2 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- มีคุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการที่มา : http://www.kps.ku.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments