รับตรง ม.รังสิต ปี 55

 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2555 ระดับปริญญาตรี แบบสมัครสอบข้อเขียน วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 1
สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสมัครเข้าในหลักสูตร 6 ปี โดยแบบสมัครสอบเข้า  เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 ตุลาคม และวันที่ 25 ตุลาคม - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 สามารถ สมัคร Online หรือซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 

 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2555 ระดับปริญญาตรี แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA.)
สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสมัครเข้าใน ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน(ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และ สามารถสมัคร Online หรือซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยเตรียมเอกสารให้ครบ

 

 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2554 ระดับปริญญาตรี แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA.)
สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสมัครเข้าในทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน เริ่มรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2554 (ทุก วันไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสมัคร Online หรือซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 

 

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดในเวปไซด์ www.rsu-cyberu.com หรือ www.rsu-cyberu.com/law

  
 
 
 
เว็บไซต์หลัก   http://www2.rsu.ac.th/

ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
ค่า
ชุดพละ
อุปกรณ์
การแต่งกาย
ค่าบำรุง
และอื่นๆ
ค่าตรวจ
สุขภาพ
ค่า
หน่วยกิต
รวม
เงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
-
-
2,000
-
175,000
177,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทัตแพทยศาสตร์
-
-
2,000
-
350,000
352,000

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
2,100,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ *
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
4,200,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาทโดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 14 ก.ย. 54

Comments