รับตรงครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีการศึกษา 2557


สาขาวิชาที่เปิดรับ
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวนรับ 100 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 70 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวนรับ 110 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนรับ 80คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวนรับ 130คน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวนรับ 50 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวนรับ 90 คน
- สาขาวิชาดนตรีศึกษาจำนวนรับ 120 คน
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาจำนวนรับ 65 คน
- สาขาวิชาพละศึกษา จำนวนรับ 80 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

กำหนดการ
รับสมัคร  15 ตุลาคม -27 ธันวาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 มกราคม 2557
สอบข้อเขียน 8 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านสอบข้อเขียน 22 กุมภาพันธ์  2557
สอบสัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มีนาคม 2557

ค่าสมัคร 300 บาทที่มา : http://edu.bsru.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว

Comments