รับตรง ม.ราชภัฏนครปฐม 2557UploadImage
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557


เปิดรับจำนวน 4,782 คน

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6  หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา :http://ac.npru.ac.th/

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments