รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 57

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557


UploadImage

- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
- หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ต่อเนื่อง) 
- หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
- หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 3000 , 3002
เว็บไซต์ www.bsru.net หรือ http://sci.bsru.ac.th/
ศูนย์รับนิสิตสายตรง โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998 , 1716 โทรสาร 02-466-6006

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments