รับตรง รวมทุกวิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร์ 2557

       
UploadImage


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จำนวน/วิทยาเขตที่เปิดรับ
- วิทยาเขตบางเขน 2,749 คน
- วิทยาเขตกำแพงแสน 345 คน
- วิทยาเขตศรีราชา 760 คน
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1,000 คน


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAXตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- ใช้คะเเนน วิชาสามัญ 7 วิชา
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

กำหนดการ
UploadImage

สามารถเลือกได้ 4 อันดับ
ค่าสมัคร 300 บาท อันดับต่อไป 100 บาท


ที่มา :  reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments