รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2557UploadImage
รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปีการศึกษา 2557


คณะและจำนวนการรับ
- วิทยาลัยฝึกหัดครู 740 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 555 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน
- คณะวิทยาการจัดการ 825 คน
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 700 คน
- พุทธวิชชาลัย 30 คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6,ปวช,ปวส,เทียบเท่า (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)
- GPAX (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/Webreg57/Home.htm

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments