รับตรง โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ) 57

UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 
รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  23 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2556
รับสมัครผ่าน Web Site ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 25 ตุลาคม 2556


รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 25 ตุลาคม 2556
วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะคะ***
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทร 038-342493,038-358137 ต่อ 8104,8105  หรือ 081-9821881 ในเวลาราชการ

เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th/www/?q=node/17

Comments