รับตรง 5 โครงการ ม.บูรพา 2557

UploadImage


โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก หรือมีภูมลิําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน
อยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้จันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราดสระแก้ว
สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 3.00

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราด
สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทวประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์
หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาค
ประเทศ หรือ นานาชาติ
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 29,511 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 56 เวลา 16:38:30 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ