Biocontest 14th แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงถ้วยพระราชทาน


UploadImage


     ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญน้องๆม.ปลายที่มีความสนใจในชีววิทยาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในโครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

รับสมัคร
วันที่ 16 กันยายน-1 พฤศจิกายน 2556


วันที่สอบ
รอบคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2556


              ศูนย์สอบภูมิภาค > ภาคกลาง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน / ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี /ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น / ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ 18 มกราคม 2557
               ศูนย์สอบ > ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลักษณะการสอบ 
รอบคัดเลือก ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ
รอบชิงชนะเลิศ ข้อสอบภาคทฤษฎี คะแนน 40% และข้อสอบภาคปฏิบัติ(แลบกริ๊ง) คะแนน 60% รวม 100%
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

การสมัครเข้าร่วม 
     1. ดาวน์โหลดรายละเอียด <คลิกเลยจ้า>
     2. ดาวน์โหลดใบสมัคร <คลิกเลยจ้า> และส่งทางไปรษณีย์ 
*มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 150 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

FB: www.facebook.com/biocontest.ku
เบอร์โทรศัพท์: 095-907-5793, 095-907-5806 และ 095-907-5809

 

Comments