รับครง โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ มช. 2557


UploadImage

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา 2557รับจำนวน 10 คน

UploadImage


กำหนดการ
รับสมัคร 4 พ.ย. 2556 - 31 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 25 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 28 ก.พ. 2557
สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 15 มี.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์ 31 มี.ค. 2557ค่าสมัคร 500 บาท

ที่มา :  http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/Lists/List5/AllItems.aspx

สามารถ Download
ใบสมัครรายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับComments