รับตรง สถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 2557


UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
  ประจำปีการศึกษา 2557


โดยจะมี 6 โคงการคือ
1. โควตาโรงเรียน
2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น
5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท )
6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

สาขาที่เปิดรับ

UploadImage

กำหนดการ
UploadImage


ที่มา : http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=27

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments