นศ.ม.รังสิต ได้เป็นเยาวชนคนเก่งโครงการด้วยรักและห่วงใย

 

UploadImage

นักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคัดเลือกจากเยาวชนใน 77 จังหวัดของประเทศไทย
 
  นางสาวอิสสตรี อิสสระ (พัดโบก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายกสโมสรนักศึกษา คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จริงๆ โดยส่วนตัวแล้วการทำกิจกรรมนับว่ามีประโยชน์มากอยู่แล้ว รางวัลนี้จึงเหมือนกับเป็นกำไรชีวิตค่ะ สำหรับโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2556 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคัดเลือกจากเยาวชนใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี วิชาการ และอื่นๆ เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านต่างๆ ในหมู่เยาวชน โดยพัดโบกได้เป็นตัวแทนของคณะเข้าไปคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ เราสามารถส่งอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรียนคณะไหน มีความสามารถด้านใด แต่ของเราส่งไปหลายด้านมาก ซึ่งก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศมาค่ะ ส่วนรางวัลที่ได้รับคือ จะได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย  เกียรติบัตร  เงินทุนรางวัล 5,000 บาท และร่วมกิจกรรมเข้าค่ายสัมมนา
 
“พัดโบกเป็นนักศึกษาทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากครู อาจารย์ และเพื่อนๆ ให้ทำกิจกรรมมากมายมาตั้งแต่เรียนในโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จนกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นคนที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมที่หลากหลายไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่ ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และเชื่อว่าโอกาสที่ได้มานั้นจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด ที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆ การทำกิจกรรมคือการสร้างรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเอง ได้เรียนรู้การเผชิญกับปัญหา รู้จักการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยจะท่องไว้เสมอว่า “กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ”


UploadImage

ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคำว่าเยาวชนคนเก่งก็คิดว่า เยาวชนคนเก่งในที่นี่ปัจจุบันคนอาจจะคิดว่าเราจะต้องเก่งอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่ อันดับแรกคือจะต้องเป็นคนดีก่อน แล้วถึงจะเก่งตามมา ส่วนตัวคิดว่าคนเก่งคือคนที่ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยความเต็มใจค่ะ ก็อยากจะสนับสนุนให้รุ่นน้องร่วมทำกิจกรรม บางคนอาจจะคิดว่าเรามาเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้ว เราไม่ได้มามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาเรียนอย่างเดียว ควรจะหาโอกาสและทำทุกวันให้มันคุ้มค่ามากที่สุด โดยกิจกรรมจะเป็นตัวขัดเกลาจิตใจและความคิดของเราให้ดี เวลาออกไปสู่สังคมเราก็จะรู้ทันโลกทันสังคมค่ะ” นางสาวอิสสตรี กล่าว
 
 

Comments