รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2557


UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรการอุดมศึกษา (MD02)


จำนวนการรับ 90 คน
- (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน
- (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 คน

คุณสมบัติ

UploadImage

กำหนดการ

UploadImage

ค่าสมัครสอบ 1200 บาท


----------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)


จำนวนการรับ 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 1000 บาท
ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/
 

ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ 

เอกสารประกอบข่าว

Comments