คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานีรับตรงเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

UploadImage

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไม่ต่ำกว่า 3.0

มีภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-7331-2185 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ คุณนริศรา นิลพัฒน์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-7331-2185

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,848 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 10 เมษายน 56 เวลา 20:36:53 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ