คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานีรับตรงเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

UploadImage

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไม่ต่ำกว่า 3.0

มีภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-7331-2185 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ คุณนริศรา นิลพัฒน์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-7331-2185

Comments