รับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

UploadImage


 
รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาไทยเข้าศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2556

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย
- มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาไทยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- มีผลการสอบ O-net และ GAT

ค่าสมัครสอบ 400 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19 เมษายน 2556
สอบข้อเขียน 23 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2556
ประกาศผลผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  30 เมษายน 2556
การรายงานตัว 15 พฤษภาคม 2556

 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 24,571 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 56 เวลา 11:47:31 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ