ประกาศแล้ว ! ผลสอบแพทย์กสพท. ปีการศึกษา 2556.


UploadImage

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2556


 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาใหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2556

 
  เลขประจำตัวประชาชน:  (ใส่ตัวเลขติดกัน 13 หลัก)
   

- ประกาศกสพท.ฉบับที่ 8 เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 
ประกาศผลคะแนนการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2556 

   
ประกาศกสพท.ฉบับที่ 7 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   ตรวจร่างกายฯ ปีการศึกษา 2556 

 
ประกาศกสพท.ฉบับที่ 6 เรื่องสถิติการสอบวิชาการ 7 วิชา ปีการศึกษา 2556 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 43,596 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 56 เวลา 21:56:48 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ