วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับนักศึกษาหลักสุตรนานาชาติ ป.ตรี 5 หลักสูตร

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๕ หลักสูตร
 
•    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ ๒๕ คน
      
•    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  รับ ๑๐ คน  
 
•    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  รับ ๓๐ คน   
 
•    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  รับ ๒๕ คน  
 
•    และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ ๑๐ คน   
 
     ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร ๐๕๓ – ๙๔๒๖๐๖ – ๗

หรือทาง www.cmuic.cmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 6,117 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 56 เวลา 14:38:00 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ