ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56

UploadImage
โครงการรับสมัครนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556

 

ประกอบไปด้วย 9 โครงการดังนี้

1.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป
รับเฉพาะผู้กำลังเรียน ม.6 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
 
2. การรับนิสิต ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาระดับภาค ขึ้นไป
 
3.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์
ต้องมีความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนด เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
4.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
ต้องแสดงเกียรติบัตร มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25
 
5. การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
6.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต
 
7.                   การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค
ผู้ที่เรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้สมัครไม่ได้
 
8.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเชิญเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีเกียรติบัตรระดับชาติ
 
9.การรับนิสิตปริญญา ชั้นปที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต


รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับที่มา:http://admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp;jsessionid=C7F1FDAA8AF85AE5BD3ADA3B41E4ED61#

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 226,961 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 55 เวลา 09:11:37 น.

คุณ นาย กิตติพศ กิติยามาศ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 26 ตุลาคม 56 21:58:03 น.
คุณ นางสายใหม่ สุขนวล ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ม.ทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย บุคคลทั่วไปเปิดรับวันไหนค่ะ "

เมื่อเวลา 13 กุมภาพันธ์ 56 18:25:19 น.
คุณ tanyalak ninpalang ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 07 มกราคม 56 10:59:35 น.
คุณ สุชาดา บุญณะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"^_^ "

เมื่อเวลา 04 พฤศจิกายน 55 12:45:37 น.
คุณ กตาทิพย์ พลประสิทธิ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 11 กันยายน 55 11:14:36 น.
คุณ ซูไนนีย์ เปาะแต ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 01 กันยายน 55 18:11:41 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ