หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556


หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556กำหนดการ

รับสมัคร                                                             1-31 สิงหาคม 2555
สอบวิชาเฉพาะ                                                   10 พฤศจิกายน 2555
สอบวิชาการ 7 วิชา                                              5-6 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                                     22-26 19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ O-NET                                                       ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศ O-NET                                                  ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ของ กสพม.                  มีนาคม 2556


ค่าสมัคร : 700 บาท 


คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือหลักสูตรเทียบเท่าซึ่งรองรับโดย กระทรวงศึกษาธิการหรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน 2556 
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกก่อน 15 สิงหาคม 2555 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับอุดทศึกษาใรปีการศึกษา 2555
สามารภ Download รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38,832 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 55 เวลา 09:01:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ