มจธ. รับสมัครนักศึกษา โครงการ Active Recruitment

 รับสมัครนักศึกษาในโครงการ Active Recruitment
                 

                      รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
                             พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผลการเรียน ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจาณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงหลังจากการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์


การสมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาแฟ้มสะสมผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารรับรองผลการเรียน (ทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) มายังภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรงผ่านทางไปรษยณีย์ไทย โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “โครงการ Active Recruitment” 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ Active Recruitment ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2555 หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนงเยาว์ จำปาหอม โทร. 02-470-9388


ที่มา : http://cpe.kmutt.ac.th/index.php?id=375

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 17,616 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 55 เวลา 14:57:29 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ