สวนสุนันทาจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่4

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่4 "ASEAN  Teacher's  Education  Standardization"  ในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากพระราชอุทยาน สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555
 
          เนื่องในในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ75 ปีในปี พศ. 2555 นี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ “ASEAN Teacher’s Education Standardization” มาตรฐานฝึกหัดครูอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาอาเซียน และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ
 

 
รายละเอียดโครงการ http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-V38Lv20127310654.pdf

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-Npd0M2012731072.pdf

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-MrXTP20127310710.pdfสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 160 117480 โทรสาร 02 160 1177

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 12,629 คน เขียนข่าวโดย : ภารดี วงค์เขียว เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 55 เวลา 14:20:19 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ