รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 56

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับตรง  หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 2556ประกอบไปด้วย 4 โครงการคือ
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธ ารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ


คุณสมบัติ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
- อยู่ในพื้นที่การสมัคร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา แลันครปฐม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
- อยู่ในพื้นที่การสมัคร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา แลันครปฐม ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้น จ.พระนครศรีอยุทยา ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยาของ สอวน. เเละได้รับเกียรติบัตร
- เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จดารศึกษา ชัน ม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันศึกษาของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อน 15 ส.ค. 55)กำหนดการ
รับสมัคร                                                             15-31 ส.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ                                   2 ต.ค. 2555
สอบ GAT,PAT1,PAT2                                        ต.ค. 2555(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการเเพทย์กับ กสพท.               (ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทย์สอบสัมภาษณ์                     ขึ้นอยู่กับการแระกาศคะแนน GAT/PAT และผลทดสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
สอบสัมภาษณ์                                                     1-2สัปดาห์หลังจากประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทย์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าการรับการศึกษา              ภายในเดือน ม.ค. 2556
รายงานตัว                                                           ภายในเดือน ม.ค. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 157,814 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 55 เวลา 13:57:18 น.

คุณ รังสินันท์ สำราญเลิศฤธิ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"พี่ค่ะถามค่ะ คืออยากเข้าโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ ต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะและต้อสอบอะไรบ้างค่ะ รับเกรดเท่าไหรอะค่ะ"

เมื่อเวลา 07 กรกฎาคม 55 07:32:42 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ