รับตรง จุฬาฯ แบบพิเศษ โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โครงการปอเนาะ) 56รับตรง จุฬาฯ แบบพิเศษ
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โครงการปอเนาะ) 2556 (เพิ่มเติม)คุณสมบัติ

- เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสมัคร

- เป็นผู่ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 ใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริกำหนดการ

สมัคร                                                     4-13 กรกฏาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ                       1 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                          11-13 สิงหาคม2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์         4 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์                                        12-14 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการศึกษา      22 ธันวาคม 2555


Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments