เช็คคะแนนสูง - ต่ำ ปี 50-55 ก่อนสอบตรงแพทย์ มข.

UploadImage

คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555

 
โครงการ
2550 2551 2552 2553 2554 2555
สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ
MDX  รับตรงโดยคณะแพทย์ - - 77.90 64.90 68.70 60.00 79.60 62.90 75 61.5 80.20 61.7
รหัส    001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 79.5 75.5 69.22 65. 15 69.95 62.35 77.92 73.01 79.51 70.14 83.15 69.21
MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ) 
รพ. ศรีนครินทร์
69.35 65.75 63.825 59.65 71.50 57.00 78.70 60.20 75.20 58.5 76.10 58.40
MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.ขอนแก่น
64.85 63.75 61.775 56.25 62.85 57.70 79.25 66.25 62.20 53.30 75.00 59.80
MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
64.1 63.475 60.775 55.90 61.95 55.55 70.45 65.10 61.70 55.60 63.30 55.90
MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.อุดรธานี
64.5 64.0 61.75 55.00 61.35 55.15 69.85 64.30 57.90 55.50 59.70 56.90
MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.มหาสารคาม
- - - - - - 67.60 63.65 55.60 53.4 59.10 54.80
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.ศรีนครินทร์
62.82 61.0 50.75 50.27 69.64 52.51 69.60 51.40 66.80 50.10 66.30 50.60
MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.ขอนแก่น
63.52 53.5 52.47 50.0 60.75 55.92 69.40 51.40 55.20 50.10 64.80 50.30
MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
60.35 59.8 80.87 50.7 57.35 52.2 67.95 53.95 58.60 51.10 56.90 52.80
MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.อุดรธานี
62.17 54.6 52.9 52.15 62.58 55.34 69.25 54.95 60.80 50.20 60.50 53.70
กสพท.  รับตรงโดย กสพท. 60.82 66.71 57.11 56.48 59.24 55.38 65.48 58.70 65.00 60.35 60.96 56.72
DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น - - - - - - 62.60 53.30 63.10 56.10 66.40 54.50
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 30,974 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 07 มิถุนายน 55 เวลา 13:05:50 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ