ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

 


โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน 1กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ 22-30 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้นม.5 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ิวทยาศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907


เว็ปไซด์รับสมัคร

http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25,395 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 06 มิถุนายน 55 เวลา 10:51:27 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ