รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

                                                   UploadImage

       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555

       สมัครด้วยตนเอง   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th   และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา  ศิลปะและสังคม  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
                  
       สมัครทางไปรษณีย์   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th  และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมแนบธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนาม คุณอนุสรา  วิทย์ชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40002  (วงเล็บมุมซอง สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) ค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ คนละ  550 บาท


          การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th   และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา  ศิลปะและสังคม  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 59,623 คน เขียนข่าวโดย : พีรญาณ์พัชร สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 55 เวลา 12:38:56 น.

คุณ น.ส.สุวนันท์ สีเหลือง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คณะศึกษาศาสตร์ มข มีคณะไรบ้างคร้า"

เมื่อเวลา 23 พฤษภาคม 55 13:25:17 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ