ทุนซัมเมอร์แคมป์

 โครงการสอบชิงทุนค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มอบสิทธิพิเศษสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุ 12-18 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มูลค่าทุนละ 45,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่า 450,000 บาท
กำหนดส่งเรียงความในหัวข้อ “ทำไมจึงสนใจเรียนซัมเมอร์แคมป์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา” เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 100 คำ สำหรับผู้สนใจเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-10 เมษายน 2552 และเขียนเป็นภาษาจีนไม่เกิน 400 คำ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าค่ายภาษาจีน ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2552-10 พฤษภาคม 2552
ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ E-mail:cgimsu@hotmail.com
หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2552 และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
English&Chinese Summer Camp 2009 เป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ESLI (English As a Second Language) ประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนาดา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาจีนและภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง
แคมป์นี้แบ่งกลุ่มตามพื้นฐานความรู้ภาษา โดยเน้นเนื้อหาวิชาการในชั้นเรียน 60 เปอร์เซ็นต์ เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน เวลา 08.30 น.-16.00 น. หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรม ส่วนอีก 2 วันที่เหลือคือช่วงเวลาของกิจกรรมนอกห้องเรียนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้นอกสถานที่ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เช่น ดำน้ำดูปะการัง ปลูกป่า ชายเลน ปล่อยเต่า ส่วนกิจกรรมนันทนาการที่จะช่วยสร้างความสนุกได้ไม่แพ้กัน เช่น การแสดง กีฬา การทำอาหาร ดนตรี
จุดที่น่าสนใจของแคมป์ภาษาอังกฤษ ได้รับความร่วมมือจาก ESLI ผู้เชี่ยวชาญการจัดซัมเมอร์แคมป์ที่แคนาดา บินมาสร้างรอยยิ้มและทักษะภาษาอังกฤษถึงเมืองไทย ส่วนแคมป์ภาษาจีน ได้รับการประสานงานโดยตรงจากศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีอาจารย์จากประเทศจีน และอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นผู้ดำเนินการสอน นอกจากนี้ยังมีทีมพี่เลี้ยง ประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และนักศึกษาจากเมืองจีนที่สื่อสารภาษาไทยได้

กำหนดรับสมัคร
-ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ราคา 39,900 บาท
-วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552-1 มีนาคม 2552 ราคา 45,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
-ค่าเล่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าที่พัก 4 สัปดาห์
-ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซัก-รีดเสื้อผ้า จำนวน 60 ชิ้น
-ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น พร้อมอาหารว่าง
-ค่าทัศนศึกษา ดูงานวิชาการนอกสถานที่

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการ Summer Camp อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2732-3539, 0-2374-4009 www.gspa-buu.net

หรือสอบถามได้ในงาน US&Canada Scholarship Fair2009 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-13.00 น. อาคารใหม่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 

Comments