SPU : นักศึกษา PA SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์อ

UploadImageอาจารย์สุชาญวุฒิ  กิ่งแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา PR SPU  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง   เข้าชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์  เรื่อง "นายทองดี ฟันขาว" อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินิแพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560   และที่สำคัญหนึ่งในนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ คือน้องจูโน่ หรือนายฐิติพล สวัสดิ์ศรี นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ SPU เข้าร่วมแสดง โดยรับบทเป็น "อ้ายกล้า" ก็ขอฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผลงานการแสดงของนักศึกษา SPUด้วยครับ
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPU47Years #PASPU #PA59SPU #PA58SPU

Comments