SPU : นักศึกษาโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี "คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมดีเด่น

UploadImage
ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  "คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมดีเด่นระดับภูมิภาค" การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก  Makro มิตรแท้โชห่วย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในด้านการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดชลบุรี  โดยทีมนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมดีเด่นระดับภูมิภาค ในครั้งนี้มาครอง ณ  บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ผลงานชนะเลิศดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป   ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับประเทศ" ในการแข่งขันโครงการดังกล่าว
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPU47Years  # SPU ชลบุรี

UploadImageUploadImage

Comments