รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57

รับตรง  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57

 UploadImage

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร(รอบ2) บุคคลทั่วไป ปี2557
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com
 
ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดการรับสมัคร ที่ http://nursepolice.go.th/node/97 
 
 
***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะ
คะ

Comments