โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 2558

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
  ประจำปีการศึกษา 2557

โดยจะมี 6 โคงการคือ
1. โควตาโรงเรียน
2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น
5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท )
6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

สาขาที่เปิดรับ
UploadImage

กำหนดการ

UploadImage

ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาโรงเรียน คลิกที่นี่!

ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่!

ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาศิลปวัฒนธรรมและกีฬา คลิกที่นี่!     

ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่าTNI คลิกที่นี่!   

ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญ สสท. คลิกที่นี่!   

ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทผู้มีอุปการคุณ คลิกที่นี่!
ที่มา : http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=27

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments