รับตรง โครงการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มอ. 2558

UploadImage

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา
ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษา
ในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


รับจำนวน 5 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนใน 14 จังหัดภาคใต้
- GPAX 5ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัคร
รอบที่1 15 สิงหาคม -30 กันยายน  2557
รอบที่ 2 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558


รายระเอีดดเพิ่มเติม Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 ที่มา :   http://www.entrance.psu.ac.th/

Comments