รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ หลัง admissions หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
 
ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2557

เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร QS2 ชั้น 6


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 

Comments