โควตาภาคเหนือ มช. 2558

UploadImage

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม
เปิดรับสมัคร วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557


-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น
เปิดรับสมัครวันที่ 8 -12 กันยายน 2557


ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/58/

สำหรับระเบียบการเต็มยังไม่ออกครับ
ถ้ามีUPDATE เพิ่มเติมจะเเจ้งเพิ่มเติมให้ทราบในหน้าเพจ ENN นะครับ

Comments