รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน ม.ราชภัฏเพชรบุรี 57

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน ม.ราชภัฏเพชรบุรี 57

 UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครวันนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ โทร.084-942-1354


Comments